Σε περίπτωση που έχετε κάποιο ατύχημα και:

Το δόντι έχει μετακινηθεί: επικοινωνήστε άμεσα με τον οδοντίατρό  καθώς αυτός θα μπορέσει να το ακινητοποιήσει και θα κρίνει αν χρειάζεται απονεύρωση.
Το δόντι έχει φύγει τελείως από το στόμα: διατηρήστε το σε γάλα ή αλατόνερο και επισκεφτείτε άμεσα τον οδοντίατρό σας.
Το δόντι έχει σπάσει: προγραμματίστε άμεσα ένα ραντεβού με τον οδοντίατρο, για την αξιολόγηση της βλάβης του δοντιού και την αποκατάστασή της.

×